Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації

Євроатлантична інтеграція України

Інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки

    Уряд затвердив план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки.

     Метою заходів є підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.

     Заплановано дві інформаційно-роз’яснювальні кампанії для громадян України, які розповідатимуть про зміст і засади взаємодії України з НАТО та роль НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки; а також висвітлюватимуть те, що зробила Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо впровадження глибинних демократичних реформ. Ще одна інформаційно-роз’яснювальна кампанія розрахована на громадян держав-членів НАТО та держав-партнерів НАТО з метою формування позитивного ставлення до України як до держави, що має з державами-членами НАТО спільні демократичні цінності.

     Щоб визначити ставлення громадськості до вступу України в НАТО та відстежити зміни у ставленні громадськості до НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, будуть проведені два загальнонаціональні кількісні соціологічні дослідження. За їхніми результатами будуть визначені подальші заходи з інформування громадян України про євроатлантичний курс України.

     Реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Держкомтелерадіо у Державному бюджеті України на 2019 рік за бюджетною програмою 1701390 “Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері”. До реалізації плану заходів передбачається залучити фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій тощо.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 січня 2019 р. № 35-р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки (даліплан заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:

забезпечити діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів;

подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;

до 5 грудня 2019 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2020 рік.

3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади за участю інших заінтересованих державних органів:

у місячний строк розробити, видати та подати Державному комітетові телебачення і радіомовлення власні акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;

подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державному комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про виконання плану заходів;

подати до 1 листопада 2019 р. Державному комітетові телебачення і радіомовлення пропозиції до проекту плану заходів на 2020 рік.

     Прем’єр-міністр України                                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 55