A A A K K K
людям з порушенням зору
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ,ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МОЛОДІ І СПОРТУ ВОЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Центром інформації та документації НАТО в Україні

Дата: 01.01.2024 08:38
Кількість переглядів: 11

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

між

Міністерством освіти і науки України

та

Центром інформації та документації НАТО в Україні

 

 1. Загальні положення

 

Цей Меморандум про співпрацю (надалі - "Меморандум") визначає відносини та напрями співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Центром інформації та документації НАТО в Україні, які разом іменуються як Сторони.

 

Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що інформаційна діяльність у галузі міжнародної безпеки та співробітництва, що спрямована на підвищення уваги і обізнаності громадськості про НАТО, включаючи освітні та наукові кола, має важливе завдання – подолання застарілих стереотипів і формування нової інтелектуальної еліти країни.

 

Тим самим сторони визнають необхідність вдосконалення та поглиблення співпраці Міністерства освіти і науки України з Центром інформації та документації НАТО в Україні щодо інформування школярів, студентів, науковців та широкого загалу про діяльність Альянсу, співпрацю Україна-НАТО, наукові програми та інші заходи, що проводитимуться під егідою НАТО.

 

Цей Меморандум доповнює та не протирічить цілям Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та НАТО щодо заснування Центру інформації та  документації НАТО в Україні, що підписано в Києві 7 травня 1997 (далі - "Меморандум щодо заснування ЦІДН").

 

2. Напрями співробітництва Сторін

Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери співробітництва:

 1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо) у навчальних закладах України та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед школярів і молоді, вчителів середніх шкіл, викладачів та науковців, спрямованих на підвищення обізнаності про НАТО, безпеку в цілому, діяльності ЦІДН в Україні та програм, що фінансуються Альянсом;
 2. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів, різноманітних проектів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі НАТО для українського суспільства;
 3. Сприяння створенню нових та підтримка роботи вже існуючих «регіональних центрів євроатлантичної співпраці»,  у навчальних закладах України;
 4. Сприяння роботі вже існуючих та створення нових інформаційних стендів «Україна-НАТО» у бібліотеках університетів міст обласного значення;
 5. Організація консультування науковців та обмін досвідом через проведення відео конференцій зі штаб-квартирою НАТО щодо програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»;
 6. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.

 

3. Взаємні зобов'язання

 

Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території України регулюється «Меморандумом щодо заснування ЦІДН» та Додатковим протоколом до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування  Центру  інформації та документації НАТО в Україні,  підписаним  4  квітня  2008  року  в  м.  Бухаресті. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчинності.

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.  

Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі необхідності.

Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.

Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово та за згодою Сторін.

 

4. Прикінцеві положення

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.

Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватись шляхом дипломатичних переговорів та консультацій між Сторонами.

Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає чинність протягом діяльності Центру.

Припинення Меморандуму набирає чинності через три місяці після отримання повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум втрачає чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того дня, в який Меморандум втратив чинність, а також будь-якої поточної діяльності з реалізації конкретних проектів в рамках цього Меморандуму.

Текст Меморандуму складений у 2 (двох) примірниках українською, англійською та французькою мовами, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову силу.

Вчинено в м. Києві  19 грудня 2014 р.

 

 

Підписи Сторін:

 

За Міністерство освіти і науки          України

 

 

Квіт Сергій Миронович _____________

За Центр інформації та документації НАТО в Україні

 

 

Наталія Немилівська ________________

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

між

Міністерством освіти і науки України

та

Центром інформації та документації НАТО в Україні

 

 1. Загальні положення

 

Цей Меморандум про співпрацю (надалі - "Меморандум") визначає відносини та напрями співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Центром інформації та документації НАТО в Україні, які разом іменуються як Сторони.

 

Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що інформаційна діяльність у галузі міжнародної безпеки та співробітництва, що спрямована на підвищення уваги і обізнаності громадськості про НАТО, включаючи освітні та наукові кола, має важливе завдання – подолання застарілих стереотипів і формування нової інтелектуальної еліти країни.

 

Тим самим сторони визнають необхідність вдосконалення та поглиблення співпраці Міністерства освіти і науки України з Центром інформації та документації НАТО в Україні щодо інформування школярів, студентів, науковців та широкого загалу про діяльність Альянсу, співпрацю Україна-НАТО, наукові програми та інші заходи, що проводитимуться під егідою НАТО.

 

Цей Меморандум доповнює та не протирічить цілям Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та НАТО щодо заснування Центру інформації та  документації НАТО в Україні, що підписано в Києві 7 травня 1997 (далі - "Меморандум щодо заснування ЦІДН").

 

2. Напрями співробітництва Сторін

Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери співробітництва:

 1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо) у навчальних закладах України та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед школярів і молоді, вчителів середніх шкіл, викладачів та науковців, спрямованих на підвищення обізнаності про НАТО, безпеку в цілому, діяльності ЦІДН в Україні та програм, що фінансуються Альянсом;
 2. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів, різноманітних проектів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі НАТО для українського суспільства;
 3. Сприяння створенню нових та підтримка роботи вже існуючих «регіональних центрів євроатлантичної співпраці»,  у навчальних закладах України;
 4. Сприяння роботі вже існуючих та створення нових інформаційних стендів «Україна-НАТО» у бібліотеках університетів міст обласного значення;
 5. Організація консультування науковців та обмін досвідом через проведення відео конференцій зі штаб-квартирою НАТО щодо програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»;
 6. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.

 

3. Взаємні зобов'язання

 

Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території України регулюється «Меморандумом щодо заснування ЦІДН» та Додатковим протоколом до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування  Центру  інформації та документації НАТО в Україні,  підписаним  4  квітня  2008  року  в  м.  Бухаресті. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчинності.

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.  

Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі необхідності.

Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.

Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово та за згодою Сторін.

 

4. Прикінцеві положення

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.

Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватись шляхом дипломатичних переговорів та консультацій між Сторонами.

Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає чинність протягом діяльності Центру.

Припинення Меморандуму набирає чинності через три місяці після отримання повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум втрачає чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того дня, в який Меморандум втратив чинність, а також будь-якої поточної діяльності з реалізації конкретних проектів в рамках цього Меморандуму.

Текст Меморандуму складений у 2 (двох) примірниках українською, англійською та французькою мовами, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову силу.

Вчинено в м. Києві  19 грудня 2014 р.

 

 

Підписи Сторін:

 

За Міністерство освіти і науки          України

 

 

Квіт Сергій Миронович _____________

За Центр інформації та документації НАТО в Україні

 

 

Наталія Немилівська ________________

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень