Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації

Звіт про роботу

Відділ освіти Воловецької  райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

 

Звіт про роботу

районного методичного кабінету

відділу освіти Воловецької райдержадміністрації

за 2016-2017 навчальний рік

 

        Методична робота з педагогічними кадрами у навчально-виховних закладах району у 2015-2016 навчальному році проводилась відповідно до наказу відділу освіти  від 16.09.2016 р. № 135 «Про організацію методичної роботи у 2016-17 навчальному році» та річного плану роботи рай методкабінету спрямована на  виконання Закону України «Про загальну середню освіту», реалізацію нових Державних стандартів середньої та початкової загальної освіти.  Продовжувалася робота над методичною проблемою «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій» та «Національно-патріотичного виховання молоді в процесі організації виховної роботи».

Протягом навчального року було проведено обмежена кількість засідань районних методичних об’єднань, семінарів. Так, більша увага  була зосереджена на роботі вчителів початкової ланки. Проблемами  районного методичного кабінету було  визначено перевірити об’єктивність оцінювання знань учнів та взаємозв’язок початкової та основної ланки. Проведено два засідання голів методичних об’єднань вчителів початкової ланки та семінар-практикум вчителів початкової ланки, проведений методистами Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,  на яких опрацьовано нормативно-правову базу, оновлено програму початкової школи. На семінарі-практикумі проводилися майстер-класи та поширювалися досвіди роботи вчителів, що атестувалися. Наказом по відділу освіти узагальнено матеріали по проведенню державної підсумкової атестації в початковій ланці. Внаслідок проведеної роботи слід зазначити, що  в окремих школах не всі вчителі були  ознайомлені з нормативною документацією щодо проведення ДПА, вимогами до оформлення журналів,  інноваційними  педагогічними технологіями. Це свідчить про недостатню увагу з боку заступників директорів шкіл  до роботи вчителів початкової ланки. Прикро, що майже в усіх школах відсутня злагоджена робота  між вчителями початкової та основної ланки.  Основними завданнями, які стоять перед заступниками директорів  буде  допомога вчителям у  засвоєнні нових методик викладання, підходів до оцінювання  та інших елементів нової школи, напередодні старту реформи у 1 класі.

Організовано проведено два засідання методичного об’єднання вчителів математики, на яких вчителі продемонстрували майстер-класи з використання  інноваційних технологій.

Проведено настановчі наради з вчителями української мови та літератури, іноземної мови, шкільних бібліотекарів, класних керівників.

Приділяється увага роботі молодих спеціалістів. На базі Воловецької ЗОШ  І-ІІІ ступенів було проведено засідання школи молодого педагога. Разом з тим, слід відзначити, що робота в закладах освіти  робота з молодими спеціалістами ведеться не на належному рівні. Організація наставництва організована формально. Керівники, відвідуючи уроки у молодих спеціалістів, не дають пропозицій щодо їх удосконалення, а  деяких школах навіть не відвідують їх. Тому  другим завданням, яке стоїть перед вами, надання професійної допомоги молодим вчителям.

В закладах освіти району здійснюється проведення атестації педпрацівників відповідно до вимог Положення про атестацію педпрацівників. Створені атестаційні комісії, проводяться творчі звіти. Проте, керівниками школи не надається об’єктивна належна оцінка діяльності педагогів школи. Часто порушується клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння, підвищення кваліфікаційної категорії та педагогічного звання таким вчителям, що не заслуговують. Це відбувається у зв’язку з тим, що  керівники шкіл не відвідують належну кількість уроків, не дотримуються вимог Положення про атестацію, не враховують результативність знань учнів, використання вчителем ефективних технологій навчання. Вчителі не вміють захищати свій досвід роботи, його поширювати, впроваджувати.  Отже, третім завданням, яке стоїть перед керівниками школи  це об’єктивне оцінювання діяльності вчителя.

В минулому навчальному році  проведено атестацію в 6-ти навчальних закладах. Всі заклади проатестовані на середньому рівні. Типовими недоліками в управлінській діяльності керівників шкіл є те, що дуже послаблений контроль з боку дирекції школи за начально-виховним процесом. У книгах внутрішкільного контролю відсутні належні пропозиції щодо  проведення уроків та виховних заходів. Відсутнє циклічне вивчення стану викладання предметів,відсутні підсумкові накази по проведенню зрізів знань учнів, предметних тижнів, моніторингів.

Тому четвертим завданням буде неухильне дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації, правильне планування та здійснення внутрішкільного контролю.

Методичним кабінетом було організовано та проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з навчальних предметів, в яких взяли участь  345 учнів.  У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах взяло 35 учнів, з них 5 призерів. Слід відзначити низький рівень знань учнів з усіх предметів. Це свідчить про відсутність систематичної роботи  по виявленню та підтримки обдарованої дитини.  Причиною цього , я вбачаю,  у  низьких професійних здібностях педагогів. Якщо педагог не вміє розв’язувати задачі  поглибленого рівня то марно чекати, що він научить цього робити дітей.  В районі було проведено також такі конкурси: «Малюнок, вірш, лист до мами», «Воскресни писанко, VІІ Міжнародний мовно-літературний  конкурс учнівської та студентської молоді  ім. Т. Шевченка, «Захисники України: історія та сьогодення», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Колосок», «Sunflower»,  ХVІ  Всеукраїнський  конкурс  учнівської творчості,  ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови  ім. П. Яцика. Пропонуємо  при оцінці діяльності вчителя на атестацію, враховувати участь його учнів у різноманітних конкурсах.

          Щорічно в районі проводиться  професійний конкурс «Учитель року». У минулому навчальному році до  районного оргкомітету було подано 11  заяв з номінацій: «Початкові класи»  - 6 заяв,  «Біологія» - 3 заяви, «Музичне мистецтво» - 1 заява, «Інформатика» - 1 заява.  На жаль, жодний із переможців районного етапу не став лауреатом  ІІІ етапу  Конкурсу. Це свідчить про  те, що як вчителями так і керівниками школи, не приділяється належна увага для участі в даному  Конкурсі.

     Якісний склад заступників директорів шкіл: всього заступників – 15, з них  до 5 років стажу на даній посаді – 7. У зв’язку з цим, із заступниками було проведено настановчу нараду у серпні 2016 року, семінар-практикум у квітні 2017 року на базі Завадської ЗОШ І-ІІ ступенів, обговорювалися нормативно-правові документи, вирішувалися проблеми навчально-виховного процесу, ділилися досвідом роботи, ознайомлювалися з новітніми технологіями навчання.

       Особливістю роботи заступників директорів є проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, здійснення ДПА. В минулому навчальному році методкабінетом було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 9-11 класів з  7 предметів, про підсумки якого подано інформацію у департамент освіти і науки Закарпатської  ОДА. Метою проведення моніторингу є отримання об’єктивної інформації про рівень навченості учнів. Після проведення  ЗНО можна зробити такий висновок щодо об’єктивності оцінювання знань учнів.

       Так, з української мови успішність учнів  за результатами ДПА становить 86 %, якість знань–51 %.  З математики успішність становить 96 %, якість знань – 62,5 %. З історії України успішність – 93 %,  якість знань - 33 %.   З біології  успішність – 87%, якість знань - 33 %.  В той час, як річні оцінки були набагато вищі.

         Слід зазначити такий факт, що за результатами ЗНО  з української мови  «не подолали поріг» - 11 % учнів, що становить 14 місце серед всіх районів та міст області. Від 180 до 200 - 13 % це є  16 позиція. З історії України «не подолали поріг» 20 % учнів,тобто район знаходиться на 10  позиції.  Показник від 180 до 200 балів становить  2.3 %, ми займаємо 14 позицію.  З математики «не подолали поріг»- 4 % учасників,  що становить 5 позицію, а від 180 до 200 балів становлять 17 %, це 4 позиція серед районів та міст області..

        Хочеться, щоб всі результати ДПА та ЗНО були детально обговорені та проаналізовані на педрадах та методоб`єднаннях. 

        Належна увага в закладах освіти приділялася організації виховної роботи. Наявні накази щодо організації виховної роботи, проблемним питанням якої визначено «Національно-патріотичне виховання молоді в процесі організації виховної роботи», розроблено заходи  щодо організації національно-патріотичного виховання.  Вся відповідальність за організацію та проведення виховної роботи лежить на керівниках школи. У кожній школі працює методоб`єднання класних керівників. Проте, здебільшого його робота є неефективною та не результативною. Потрібно шукати нові підходи у роботі з класними керівниками, призначати головами МО досвідчених вчителів, обговорювати та планувати з ними відповідно виховну роботу.

          Методичним кабінетом було проведено семінар-нараду з головами шкільних МО класних керівників, де визначено основні напрямки роботи класних керівників.

          Виходячи з вищесказаного, слід визнати, що методична робота – це одна з найскладніших видів діяльності педагогічних колективів, а завдання заступника директора з навчально-виховної роботи полягає в тому, щоб методичну роботу зробити не лише цікавою, а й життєво необхідною для кожного члена колективу.        

         У зв’язку з впровадженням оновлених програм 5-9 класів керівники шкіл повинні донести до вчителів основні ключові компетентності  школярів, такі як: спілкування державною та іноземними мовами, математичною компетентністю, основними компетентностями у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифровою компетентністю, умінню вчитися впродовж життя, ініціативності і підприємливості, соціальної та громадянської компетентності, що і буде пріоритетним завданням  в новому навчальному році.

    

 

СТАТИСТИЧНІ    ДАНІ

  Історія України – 83,5 % випускників вибрали для проходження ДПА, в області цей показник становить 82 %.  Діаграма1 Діаграма 2

       Розподіл результатів отриманих  учасниками, які проходили ДПА з історії України за рівнями навчальних досягнень:

Показник  в  районі                показник в області              Показник    в Україні

- початковий – 6,7 %                 - 14,4 %                                         - 5,6 %

- середній –60 %                        - 65,6 %                                          - 55,3 %    

- достатній – 29 %                     - 15,3 %                                          - 28,5 % 

- високий -  4,3 %                      - 4,8 %                                            - 10 %

  Українська мова     Діаграма 1  Діаграма 2

     Розподіл результатів отриманих  учасниками, які проходили ДПА з української мови та літератури  за рівнями навчальних досягнень:

Показник  в  районі                показник в області              Показник    в Україні

- початковий –13,5 %                 -  28,8 %                                      - 8,3 %

- середній – 35 %                        -  36,4 %                                      -  32,7%    

- достатній –  30.7%                   -  23,7%                                        -  37,5% 

- високий -  20.7 %                     -  11 %                                          - 21,5 %

Математика Діаграма 1  Діаграма 2

     ДПА з атематики вибрали  32 учні, що становить 22,8 %

     Розподіл результатів отриманих  учасниками, які проходили ДПА з математики  за рівнями навчальних досягнень:

Показник  в  районі                показник в області              Показник    в Україні

- початковий -3 %                 -  19,6 %                                         - 9,4   %

- середній –  34 %                  -  43 %                                           -  41,5   %    

- достатній – 25 %                 -  24,7%                                         -  30,3 % 

- високий -  37.5%                 -  12,7 %                                         -